Rozsréti orchideás rétek

Üde orchideás mocsárrét Rozsréten – Szigetvári Csaba felvétele
Rozsréti orchideás rétek

Szelkó-tó és a 4-es főút között hosszan elhúzódó üde, vadvirágos rétek csatlakoznak. Hajdanán ezek a területek voltak Nyíregyháza legfontosabb marhalegelői.

A tó felőli zonáció gyepben folytatódik, mely a legtöbb helyen üde kaszáló, vagy néhol magassásos, sőt zsombéksásos is megtalálható. Néhol inkább legelő. Sok helyen szikesedő jellegű területekkel találkozunk (szikes gyepek zsiókás-nádas foltokkal, vakszikes részek). Egyik legnagyobb értéke védett orchideánk, a pompás kosbor több tízezer töves állománya, és, a nagy, összefüggő kiterjedés. De ezen kívül számos már természeti különlegesség is található itt.

A rozsréti gyepek egyik sajátossága, hogy egyidejűleg találhatók itt üde mocsárrétek, láprétek, szikes valamint a szárazabb gyepek is, továbbá az egykori időszakos vízfolyások ereiben kisebb-nagyobb vízállásos nádas, sásos, zsombékos erek, laposok is. A különleges változatosságot tovább fokozza az itt áthaladó Nagy-réti csatorna is (az Érpataki főfolyás mellékága), amely a vízi élőlények számára nyúj otthont. Tájképi érték, és a természeti gazdagságot is fokozza a számos itt található füzes-nyaras fasor, facsoport, hagyásfa is.

A védett növényfajok közül a tömeges előfordulású pompás kosbor mellett mocsári kosbor, kisfészkű aszat, egypelyvás csetkáka, kisvirágú habszegfű biztos előfordulása ismert a területről. További kiemelendő vadvirágok: a kora tavasszal nyíló mocsári gólyahír, a vaksziken termő bárányparéj, a lápréteken nyár végén virító őszi vérfű, és a szikeseken kora ősszel díszlő sziki őszirózsa.

A madárvilág is igen gazdag, a rétek, fás legelők, mocsarak és kisebb nádasok jellemző fajait jó eséllyel láthatjuk a területen. Az érintetlenebb nádasokban még a vörös gém fészkeléséről is tudunk. A Szelkó-tó közelsége miatt ritkább vonuló fajok is megjelennek. Védett hüllőink közül a mocsári teknős, vízisikló, és fürge gyík fordul elő, és a bokortanyás térség összes gőte- és békafaja is megtalálható.

A rozsréti gyepek természeti gazdagságának fennmaradását az itt folyó természetközeli legelő- és rétgazdálkodás képes fönntartani. A nagy kiterjedésű terület egyes részein szarvasmarha, máshol juh legel, bizonyos részeket pedig kaszálással hasznosítanak.

Kiemelt támogató:


Honlapunk a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.

 

 

Látogatók száma:

191337

 Partnerek